Целта на градския транспорт е да се развива по поръчка на софиянци

Може дори да кажем каква ще е ефективността от пускането на нова линия, къде трябва да са нейните спирки, за да обслужва възможно най-много хора. За това ни служат основно анонимните данни от операторите. Те ни дават информация за топология на спирките и линиите.

Павел Чолаков, CNS: С интегрираната си система за пътуване в градския транспорт София се нареди до световните столици

Радвам се, че можем да покажем в София един работещ успешен модел. Вярвам, че това ще подтикне все повече градове и общини да прегърнат концепцията за „умен град“, не само по отношение на транспортните си услуги, но и на цялостното управление.